دستگاه پرکن 6 نازله | پرکن 6 نازل مایعات رقیق | قیمت دستگاه پرکن 6 نازل مواد غلیظ

دستگاه پرکن 6 نازله | پرکن 6 نازل مایعات رقیق | قیمت دستگاه پرکن 6 نازل مواد غلیظ

دستگاه پرکن چیست؟

 

انواع دستگاه پرکن 6 نازله:

  • به طور کلی دستگاه پرکن 6 نازله مایعات غلیظ از لحاظ سیستم عملکرد به دو دسته زیر تقسیم می شوند:

 

  1. پرکن شش نازله مواد غلیظ اتوماتیک

 

 

  1. پرکن شش نازله مایعات غلیظ نیمه اتوماتیک (پرکن 6 نازله دستی)

 

 

  • به طور کلی دستگاه پرکن 6 نازله مایعات رقیق از لحاظ نحوه عملکرد به دو دسته زیر تقسیم می شوند:

 

  1. پرکن 6 نازله مواد رقیق اتوماتیک

 

  1. پرکن شش نازله مایعات رقیق نیمه اتوماتیک

 

نیاز به مشاوره دارید؟